• London - Beijing
  • London - Guangzhou
  • London - Shanghai
  • London - Chengdu
  • HONGKONG - Xi'an
  • MACAU - Beijing
  • MACAU - Guangzhou
  • MACAU - Chengdu